EPIN代理分销台湾錩钢连接器系列产品(APEX,PLT)

阅读:8          发布时间:2019/4/17

上海颐品自动化科技有限公司代理分销台湾錩钢APEX,PLT连接器,PLT圆形金属航空插头,台湾錩钢BNC连接器,台湾錩钢PLT防水M8/M12连接器,PLT军规MIL-5015系列连接器.台湾欣军SINE军规转接头(接金属软管,尼龙软管)。

上海颐品自动化科技有限公司代理分销台湾錩钢APEX,PLT连接器,PLT圆形金属航空插头,台湾錩钢BNC连接器,台湾錩钢PLT防水M8/M12连接器,PLT军规MIL-5015系列连接器.台湾欣军SINE军规转接头(接金属软管,尼龙软管)。

EPIN台湾錩钢-PLK-164航空连接器系列

台湾錩钢PLK系列美军标圆形矩形军用航空插头连接器接插件,军用防水接头,射频同轴连接器,军规,圆形航空插头,工业航空插头等系列,广泛用于军用,航空,造船,工业,机械设备,医疗器械,仪器仪表,电工电气,通讯设备,LED显示屏,自动化系统,音响设备等行业。上海颐品自动化科技有限公司

PLT-16系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLT-16-Rca

PLT-162-AD

PLT-162-P

PLT-162-R

PLT-163-AD

PLT-163-P

PLT-163-R

PLT-164-AD

PLT-164-P

PLT-164-R

PLT-165-AD

PLT-165-P

PLT-165-R

PLT-166-AD

PLT-166-P

PLT-166-R

PLT-167-AD

PLT-167-P

PLT-167-R

PLT-168-AD

PLT-168-P

PLT-168-R
PLT-19系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLT-19-Rca

PLT-192-AD

PLT-192-P

PLT-192-R

PLT-193-AD

PLT-193-P

PLT-193-R

PLT-194-AD

PLT-194-P

PLT-194-R

PLT-25系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLT-25-Rca

PLT-252-AD

PLT-252-P

PLT-252-PM

PLT-252-R

PLT-252-RF

PLT-253-AD

PLT-253-P

PLT-253-R

PLT-254-AD

PLT-254-P

PLT-254-PM

PLT-254-R

PLT-254-RF


PLT-30系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLT-30-Rca

PLT-302-AD

PLT-302-P

PLT-302-R

PLT-303-AD

PLT-303-P

PLT-303-R

PLT-304-AD

PLT-304-P

PLT-304-PM

PLT-304-R

PLT-304-RF

PLT-305-AD

PLT-305-P

PLT-305-R

PLT-307-PM

PLT-307-RF
PLT-32系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLT-32-Rca

PLT-322-R+P

PLT-323-R+P

PLS-20系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLS-20-Rca

PLS-202-PF

PLS-202-PM

PLS-202-RF

PLS-202-RM

PLS-203-PF

PLS-203-PM

PLS-203-RF

PLS-203-RM

PLS-204-PF

PLS-204-PM

PLS-204-RF

PLS-204-RM

PLS-207-ADM

PLS-207-PF

PLS-207-PM

PLS-207-RF

PLS-207-RMPLS-24系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLS-24-Rca

PLS-2410-PF

PLS-2410-PM

PLS-2410-RF

PLS-2410-RM

PLS-28系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLS-28-Rca

PLS-2812-ADF

PLS-2812-ADM

PLS-2812-PF

PLS-2812-PM

PLS-2812-RF

PLS-2812-RM

PLS-2816-ADF

PLS-2816-ADM

PLS-2816-PF

PLS-2816-PM

PLS-2816-RF

PLS-2816-RM

PLS-2820-ADF

PLS-2820-ADM

PLS-2820-PF

PLS-2820-PM

PLS-2820-RF

PLS-2820-RM

PLS-2826-ADF

PLS-2826-ADM

PLS-2826-PF

PLS-2826-PM

PLS-2826-RF

PLS-2826-RM

PLS-35系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLS-3524-PM

PLS-3524-RF

PLK-16系列金属连接头和附件,上海颐品自动化科技有限公司

PLK-162-P

PLK-162-R

PLK-163-P

PLK-163-R

PLK-164-P

PLK-164-R

PLK-165-P

PLK-165-R EPIN AUTOMATION-上海颐品自动化科技有限公司

上海颐品自动化科技有限公司代理分销台湾錩钢APEX,PLT连接器,PLT圆形金属航空插头,台湾錩钢BNC连接器,台湾錩钢PLT防水M8/M12连接器,PLT军规MIL-5015系列连接器.台湾欣军SINE军规转接头(接金属软管,尼龙软管)。

 

 

台湾錩钢连接器-上海颐品自动化科技有限公司 


台湾錩钢连接器-工业级别:94-R,PLT-94-P,PLT-96-R,PLT-96-P,PLT-97-R,PLT-97-P, PLT-1110-RF,PLT-1110-PF,PLT-1110-RM,PLT-1110-PM,PLT-1112-RF,PLT-1112-PF,PLT-1112-RM,PLT-1112-PM,PLT-162-R,PLT-162-P,PLT-162-LP,PLT-162-PA,PLT-16-RCA,PLT-162-ADA,PLT-162-RL,PLT-162-AD,PLT-163-R.PLT-163-P,PLT-183-PM,PLT-183-P,PLT-183-RF,PLT-183-R,PLT-183-ADF,PLT-192-R,PLT-192-P,PLT-192-RCA,PLT-192-AD,PLT-252-R,PLT-252-P,PLT-252-GPM3,PLT-25-RCA,PLT-25A-RCA,PLT-252-AD,PLT-252-RF,PLT-252-ADF,PLT-252-PM,PLT-252-GPM3,PLT-25-RCA,PLT-25A-RCA,PLT-302-R,PLT-302-P,PLT-302-GP,PLT-30-RCA,PLT-30A-RCA,PLT-302-AD,PLT-302-RF,PLT-302-ADF,PLT-302-PM,PLT-302-GPM3,PLT-302-GPM4,PLT-322-R,PLT-322-P,PLT-322-RCA,PLT-404-R,PLT-404-R,PLT-404-RCA,PLT-404-RF,PLT-404-PM,PLT-404-RCA,PLK-162-R,PLK-162-P,PLK-162-RCA,PLK-162-AD,PLK-304-RF,PLK-304-PM,PLK-304-GPM3,PLK-304-GPM4,PLS-202-RF,PLS-202-PM,M-624-RM,M-624-PF等

上海颐品自动化科技有限公司代理分销台湾錩钢APEX,PLT连接器,PLT圆形金属航空插头,台湾錩钢BNC连接器,台湾錩钢PLT防水M8/M12连接器,PLT军规MIL-5015系列连接器.台湾欣军SINE军规转接头(接金属软管,尼龙软管)。

台湾錩钢连接器-军规级别:

AMS 3102A 14S-7P AMS 3102A 14S-2P AMS 3102A 14S-6PAMS 3102A 16-10P AMS 3102A 16S-1SAMS 18 系列  AMS 3102A 18-10P  AMS 3102A 18-11P  AMS 3102A 18-1P AMS 20 系列 AMS 3102A 20-4P  AMS 3102A 20-15P  AMS 3102A 20-16P AMS 3102A 20-27P  AMS 3102A 20-29P AMS 22 系列 AMS 3102A 22-2P  AMS 3102A 22-22P  AMS 3102A 22-23P  AMS 3102A 22-14P AMS 24 系列 AMS 3102A 24-10P  AMS 3102A 24-11P AMS 3102A 24-20P  AMS 3102A 24-7P  AMS 3102A 24-28PAMS 28 系列 AMS 3102A 28-6P  AMS 3102A 28-20P  AMS 3102A 28-11P  AMS 3102A 28-12P  AMS 3102A 28-21P AMS 32 系列 AMS 3102A 32-7P  AMS 3102A 32A-10P AMS 36 系列  AMS 3102A 36-5P  AMS 3102A 36-10P AMS 48 系列 AMS 3102A 48-5P 插座母芯AMS 14 系列 AMS 3102A 14S-7S AMS 3102A 14S-2S AMS 3102A 14S-6SAMS 16 系列 AMS 3102A 16-10S AMS 3102A 16S-1SAMS 18 系列  AMS 3102A 18-10S AMS 3102A 18-11S AMS 3102A 18-1SAMS 20 系列 AMS 3102A 20-4S AMS 3102A 20-15S AMS 3102A 20-16S AMS 3102A 20-27S AMS 3102A 20-29SAMS 22 系列 AMS 3102A 22-2S AMS 3102A 22-22S AMS 3102A 22-23S AMS 3102A 22-14SAMS 24 系列 AMS 3102A 24-10S AMS 3102A 24-11S AMS 3102A 24-20S AMS 3102A 24-7S AMS 3102A 24-28SAMS 28 系列 AMS 3102A 28-6S AMS 3102A 28-20S AMS 3102A 28-11S AMS 3102A 28-12S AMS 3102A 28-21SAMS 32 系列 AMS 3102A 32-7S AMS 3102A 32A-10SAMS 36 系列  AMS 3102A 36-5S AMS 3102A 36-10SAMS 48 系列 AMS 3102A 48-5S插头公芯 直头AMS 14 系列 AMS 3106B 14S-7P AMS 3106B 14S-2P AMS 3106B 14S-6PAMS 16 系列 AMS 3106B 16-10P AMS 3106B 16S-1SAMS 18 系列  AMS 3106B 18-10P  AMS 3106B 18-11P  AMS 3106B 18-1P AMS 20 系列 AMS 3106B 20-4P  AMS 3106B 20-15P  AMS 3106B 20-16P AMS 3106B 20-27P  AMS 3106B 20-29P AMS 22 系列 AMS 3106B 22-2P  AMS 3106B 22-22P  AMS 3106B 22-23P  AMS 3106B 22-14P AMS 24 系列 AMS 3106B 24-10P  AMS 3106B 24-11P AMS 3106B 24-20P  AMS 3106B 24-7P  AMS 3106B 24-28PAMS 28 系列 AMS 3106B 28-6P  AMS 3106B 28-20P  AMS 3106B 28-11P  AMS 3106B 28-12P  AMS 3106B 28-21P AMS 32 系列 AMS 3106B 32-7P  AMS 3106B 32A-10P AMS 36 系列  AMS 3106B 36-5P  AMS 3106B 36-10P AMS 48 系列 AMS 3106B 48-5P 插头母芯 直头AMS 14 系列 AMS 3106B 14S-7S AMS 3106B 14S-2S AMS 3106B 14S-6SAMS 16 系列 AMS 3106B 16-10S AMS 3106B 16S-1SAMS 18 系列  AMS 3106B 18-10S AMS 3106B 18-11S AMS 3106B 18-1SAMS 20 系列 AMS 3106B 20-4S AMS 3106B 20-15S AMS 3106B 20-16S AMS 3106B 20-27S AMS 3106B 20-29SAMS 22 系列 AMS 3106B 22-2S AMS 3106B 22-22S AMS 3106B 22-23S AMS 3106B 22-14SAMS 24 系列 AMS 3106B 24-10S AMS 3106B 24-11S AMS 3106B 24-20S AMS 3106B 24-7S AMS 3106B 24-2SAMS 28 系列 AMS 3106B 28-6S AMS 3106B 28-20S AMS 3106B 28-11S AMS 3106B 28-12S AMS 3106B 28-21SAMS 32 系列 AMS 3106B 32-7S AMS 3106B 32A-10SAMS 36 系列  AMS 3106B 36-5S AMS 3106B 36-10SAMS 48 系列 AMS 3106B 48-5S插头公芯 弯头AMS 14系列 AMS 3108B 14S-7P AMS 3108B 14S-2P AMS 3108B 14S-6PAMS 16系列 AMS 3108B 16-10P AMS 3108B 16S-1SAMS 18系列  AMS 3108B 18-10P  AMS 3108B 18-11P  AMS 3108B 18-1P AMS 20系列 AMS 3108B 20-4P  AMS 3108B 20-15P  AMS 3108B 20-16P AMS 3108B 20-27P  AMS 3108B 20-29P AMS 22系列 AMS 3108B 22-2P  AMS 3108B 22-22P  AMS 3108B 22-23P  AMS 3108B 22-14P AMS 24系列 AMS 3108B 24-10P  AMS 3108B 24-11P AMS 3108B 24-20P  AMS 3108B 24-7P  AMS 3108B 24-28PAMS 28系列 AMS 3108B 28-6P  AMS 3108B 28-20P  AMS 3108B 28-11P  AMS 3108B 28-12P  AMS 3108B 28-21P AMS 32系列 AMS 3108B 32-7P  AMS 3108B 32A-10P AMS 36系列  AMS 3108B 36-5P  AMS 3108B 36-10P AMS 48系列 AMS 3108B 48-5P 插头母芯 弯头AMS 14系列 AMS 3108B 14S-7S AMS 3108B 14S-2S AMS 3108B 14S-6SAMS 16系

上海颐品自动化科技有限公司代理分销台湾錩钢APEX,PLT连接器,PLT圆形金属航空插头,台湾錩钢BNC连接器,台湾錩钢PLT防水M8/M12连接器,PLT军规MIL-5015系列连接器.台湾欣军SINE军规转接头(接金属软管,尼龙软管)。

上海颐品自动化科技有限公司公司代理分销以下产品:连接器,接线端子,传感器等。
1)连接器系列:
台制连接器:台湾錩钢APEX,PLT连接器,PLT圆形金属航空插头,台湾錩钢BNC连接器,台湾錩钢PLT防水M8/M12连接器,PLT军规MIL-5015系列连接器.台湾欣军SINE军规转接头(接金属软管,尼龙管)。台湾接线端子DECA进联等
韩制连接器:韩国极东连接器(KUKDONG),韩国永汉连接器(YEONHAB),BURNDY奔迪连接器等
日制连接器:日本七星科学连接器,日本航空电子JAE,日本三和连接器SANWA,日本小丰连接器,日本DDK连接器等
美制连接器:美国AMP军规连接器MIL-5015系列等
德制连接器:德国欧度(odu),德国宾得(Binder),德国威琅工业重载连接器(WIE LANG),德国哈丁连接器等
国产连接器:沈阳欣华,泰州航宇,四川华丰,上海华伦,宁波重强,深圳威浦,深圳宇之科,慈溪大发,宁波普力信等。

2)电容,保险丝,传感器:
意大利意壳ICEL电容,意大利Itelcond(艾特康)电容,美国rox电容,美国CDE电容,英国的 BHC Aerovox电容,意大利Arcotronics电容,德国Electronicon电容器,日本NODE(日之出)熔断器,上海Ferraz(法雷)熔断器,BesTeks传感器。
产品认证有:3C认证。美国安规认证和国际UL认证SGS认证,TUV认证,ROHS认证,日本出厂认证。
本产品应用范围:用于风力发电, 太阳能发电,风力光伏发电,机床电器、数控设备、医疗器械、伺服电机、船舶、航空,变频器,UPS,电源,焊机,感应加热和电动汽车等行业。
现货供应,货源充足,质量保证,价格优惠,送货上门。 更多产品详细信息及价格和库存,请咨询上海颐品自动化科技有限公司产品经理。

 

上海颐品自动化科技有限公司代理分销台湾錩钢APEX,PLT连接器,PLT圆形金属航空插头,台湾錩钢BNC连接器,台湾錩钢PLT防水M8/M12连接器,PLT军规MIL-5015系列连接器.台湾欣军SINE军规转接头(接金属软管,尼龙软管)。

上海颐品自动化科技有限公司公司代理分销以下产品:连接器,接线端子,传感器等。
1)连接器系列:
台制连接器:台湾錩钢APEX,PLT连接器,PLT圆形金属航空插头,台湾錩钢BNC连接器,台湾錩钢PLT防水M8/M12连接器,PLT军规MIL-5015系列连接器.台湾欣军SINE军规转接头(接金属软管,尼龙管)。台湾接线端子DECA进联等
韩制连接器:韩国极东连接器(KUKDONG),韩国永汉连接器(YEONHAB),BURNDY奔迪连接器等
日制连接器:日本七星科学连接器,日本航空电子JAE,日本三和连接器SANWA,日本小丰连接器,日本DDK连接器等
美制连接器:美国AMP军规连接器MIL-5015系列等
德制连接器:德国欧度(odu),德国宾得(Binder),德国威琅工业重载连接器(WIE LANG),德国哈丁连接器等
国产连接器:沈阳欣华,泰州航宇,四川华丰,上海华伦,宁波重强,深圳威浦,深圳宇之科,慈溪大发,宁波普力信等。

2)电容,保险丝,传感器:
意大利意壳ICEL电容,意大利Itelcond(艾特康)电容,美国rox电容,美国CDE电容,英国的 BHC Aerovox电容,意大利Arcotronics电容,德国Electronicon电容器,日本NODE(日之出)熔断器,上海Ferraz(法雷)熔断器,BesTeks传感器。
产品认证有:3C认证。美国安规认证和国际UL认证SGS认证,TUV认证,ROHS认证,日本出厂认证。
本产品应用范围:用于风力发电, 太阳能发电,风力光伏发电,机床电器、数控设备、医疗器械、伺服电机、船舶、航空,变频器,UPS,电源,焊机,感应加热和电动汽车等行业。
现货供应,货源充足,质量保证,价格优惠,送货上门。 更多产品详细信息及价格和库存,请咨询上海颐品自动化科技有限公司产品经理。